TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Przyjmujemy do tłumaczenia dokumenty w formie papierowej lub cyfrowej.

Dokumenty uwierzytelnione zostają pieczęcią okrągłą i podpisem tłumacza przysięgłego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości).

 

Top