WYCENA

Za stronę tłumaczenia przysięgłego uważa się 1125 znaków ze spacjami (idąc za rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego), natomiast dla tłumaczenia zwykłego – 1500 znaków ze spacjami.

Dokumenty do bezpłatnej wyceny można przesłać na nasz adres internetowy lub przesłać link do ich pobrania.

Podstawą wyceny tłumaczeń ustnych jest godzina. Każda następna rozpoczęta godzina liczy się jako pełna.

Top